top of page

Elégedett munkavállaló = jól teljesítő szervezet? 1. rész

Természetesen egy vállalat hatékonysága és teljesítménye nem csak a munkavállalók elégedettségén múlik, azonban az vitathatatlan, hogy ez a tényező befolyásolhatja az eredményességet. Az alábbi cikkben leginkább munkavállalói szemszögből járjuk körbe az elégedettség témakörét, amelynek célja, hogy bizonyos modellek segítségével az olvasó tudatosabban lássa saját magát, és esetleges lépéseket tudjon tenni önmaga fejlesztése érdekében.


A munkahelyi elégedettség esetében egy olyan munkaszituációra adott érzelmi reakcióról beszélünk, amely egy kellemes vagy pozitív emocionális állapotot alakít ki egy munkatapasztalat értékelésének eredményeként. Talán könnyebben érthető az alábbi példával:

olyan feladatot bíznak rám (munkaszituáció), amely számomra kihívást okoz, de egyben azt is sugallja, hogy értékes tagja vagyok a csapatnak, sőt a feladat élvezetes számomra és eredményesen el tudom végezni, amely boldogsággal, örömmel társul (pozitív, kellemes érzelmi állapot).

Az elégedettséget gyakran, mint egyfajta attitűdként tüntetik fel, amelynek négy komponense van szervezeti környezetben: kognitív (munka tartalmi részének ismerete), emocionális (munkához való érzelmi viszonyulás), társas (interperszonális kapcsolatok), diszpozícionális (személyiség). A kognitív megítélés esetében a személy-munka-szervezet (P – J – O fit) illeszkedése a legfontosabb. Bővebben azt jelenti, hogy


a munkavállaló értékei, képességei, készségei és szükségletei mennyire illeszkednek a munka kritériumaihoz és a szervezet értékrendjéhez.

Amennyiben ezek a komponensek megfelelően kapcsolódnak egymáshoz, akkor tud létrejönni egy jól működő kapcsolat, ami a munkavállaló elégedettségével is társul. Természetesen ez nem feltétlen elegendő, hiszen fontos az elégedettség szempontjából a társas kapcsolódás, munkatársakkal, vezetőkkel való viszony, sőt az ő hozzáállásuk meghatározhatja a munka jellemzőinek érzékelését és értékelését, ami kihat az elégedettségre.


Továbbá hatással vannak az elégedettségre a személyiségünk jellemzői (pl. azok a személyek, akik nyitottak az új tapasztalatokra sokkal valószínűbb, hogy akkor lesznek elégedettek a munkahelyükön, ha folyamatosan új, kreatív munkafeladatokat kell megoldaniuk). Vannak olyan személyiségvonások (önbecsülés, énhatékonyság, kontroll, stb.), amelyek szoros összefüggésben vannak a munkával való elégedettséggel. Gondoljunk csak bele, hogyha egy személynek magas az önbecsülése, akkor evidens módon összetettebb munkát keres, amennyiben ez az igénye nem elégül ki (a munka nem elég komplex, amit végez), akkor valószínűsíthetően elégedetlen lesz és más, a preferenciájához jobban illeszkedő munkát fog keresni, ami elégedettséggel fog társulni.


Végül, de nem utolsó sorban külön kiemelném az érzelmi komponenst, hiszen azt gondolom, hogy az elégedettségen túl az önismeret mélyítésének egyik alappillére az érzelmi intelligencia – saját és mások érzelmeinek helyes megfigyelése, hatékony felismerése, valós értelmezése, valamint ezek hasznosítása és szabályozása - folyamatos monitorozása és fejlesztése. Ennek nagyon fontos lépése, hogy tisztában legyünk, felismerjük saját és mások érzelmeit, amiben segítségünkre lehet az alábbi érzelemkerék.

Forrás: Kiss A. & Farkas J. (2020). Mentőöv érzelmi viharok esetére: érzelemszabályozás a gyakorlatban. Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet.


Amennyiben úgy érzed, hogy többet szeretnél tudni a munkavállalók elégedettségének és a szervezet eredményességének a kapcsolatáról, látogass el a https://employeecare.hu/ weboldalunkra.Commentaires


bottom of page