top of page

Karriermenedzsment a szervezetben

Azaz hogyan gondoskodjunk úgy munkavállalóinkról, hogy az a szervezet versenyképességét is növelje?


A karriermenedzsment a szervezetben olyan humán erőforrás-gazdálkodási eszközök összessége, amelyek elősegítik munkavállalóik karrierjének fejlődését. A karriergondozás formalizált és tervezett erőfeszítések rendszere azért, hogy a munkaerő egyéni karrier-szükségletei és a szervezet erőforrás-szükségletei között összhang alakuljon ki. Karriermenedzsmentről beszélünk, amennyiben egy alkalmazottnak lehetősége van szervezeten belül fejlesztenie saját szakmai életpályáját, és ez által egyre magasabb vagy éppen egyre speciálisabb pozíciókba kerülhet. A fenti definíciókból kiderül, hogy a sikerhez két összetevő elengedhetetlen: szervezeti oldalról világos stratégiai célok ismerete, míg munkavállalói oldalról a személyes karriercélok reális megfogalmazása. A karriermenedzsment tehát magas szintű önismeretet, szervezeti tervezést, és a kettő közötti kapcsolatot megteremtő tudatosságot igényel.Miért fontos ez?


Az előmenetelre vágyó, dinamikus és motivált munkaerő óriási érték a szervezetek számára, ezért megtartásuk a menedzsment alapvető érdeke. Azok a potens munkavállalók, akiknek karrier fejlődési igénye hosszú távon frusztrálódik, könnyen motivációjukat veszítik, majd elhagyják a csapatot. A kilépési interjúk tanulsága szerint a munkavállalók által kezdeményezett felmondások jelentős százaléka az elmaradt fejlődési lehetőségeknek köszönhető. A karrier fejleszthetőségének észlelt mértéke kiemelkedően fontos az Y generáció esetében. A jól kivitelezett karriermenedzsment programok emiatt számos úton szolgálják a vállalat érdekeit. Általuk mind a vezetők, mind pedig a beosztottak magasabb munkahelyi elégedettségről, kevesebb hiányzásról és hatékonyabb együttműködésről számolnak be, a munkahelyi fluktuáció pedig csökken.Milyen elemei vannak egy jól működő karriermenedzsment rendszernek?


A karriermenedzsment első lépése minden esetben az aktuális helyzet értékelése. Szervezeti szinten ez a vállalati stratégia kialakításánál és az abban meghatározott célok teljesülésének monitorozásánál indul. A világos célok elősegítik azt, hogy a munkavállalók minél konkrétabb és reálisabb teljesítményelvárásokkal találkozzanak pozíciójukban. A teljesítményértékelési rendszer így a karriermenedzsment első lépésének is tekinthető: látnunk kell a konkrét teljesítményt ahhoz, hogy döntést hozhassunk a szükséges fejlesztésekről és lehetőségekről. A teljesítménymenedzsment rendszer tartalmazhat számszerűsíthető üzleti célokat, de a munkaerő egyéni fejlődését szolgáló kompetenciákat magában foglaló célokat is. Egy jól működő teljesítményértékelési rendszer alapot szolgáltathat az előléptetésekhez, de közvetlenül a képzés-fejlesztési rendszer működtetéséhez is, mely szintén egy karriermenedzsment eszköznek tekinthető.


A képzés-fejlesztés a hagyományos képzéseken és tréningeken túl ma már változatos programokat foglalhat magában. Ilyenek lehetnek a tehetségek felkarolását szolgáló talentum programok, a pályakezdők szakmai önismeretét és szervezeti ismereteit bővítő rotációs programok, vagy a speciális fókuszú mentor programok. Ez utóbbiak előnye, hogy mind a mentorált, mind pedig a mentor számára karrierfejlődési, munkakör bővítési lehetőségül szolgálnak.


A karriermenedzsment része kell, legyen ugyanakkor az átlátható vállalati struktúra, melyben a karrierutak egyértelműek, az előléptetési rendszer pedig transzparens. A transzparencia erősíti a versengési kedvet, ami megfelelő vezetői attitűd mellett konstruktívan hathat a vállalat teljesítményére.

Hazánkban még mindig gyakori az a nézet, mely szerint csak a horizontális életpálya tekinthető valódi karriernek. Ennek árnyoldala, hogy a vezetői pozíciók száma minden munkahelyen korlátozott, a munkaerő bizonyos százaléka pedig nem rendelkezik vezetői ambíciókkal és kompetenciákkal. Az ő esetükben lehet karrierfejlesztési lehetőség a munkakörök gazdagítása, illetve olyan projektfeladatokba történő bevonásuk, ahol új képességeket és ismereteket sajátíthatnak el.

Ahogy látható, a karriermenedzsment a humán erőforrás gyakorlat széles körét felöleli, küldetése pedig nem kevesebb, mint megtalálni azt az optimumot, ahol a szervezet és a munkaerő egyaránt magabiztosan haladhat céljai megvalósítása felé.Ha kíváncsi vagy, mi milyen eszközöket biztosítunk a cégek számára, hogy munkavállalóik elégedettek legyenek, akkor kattints IDE.


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page